Phụ kiện công tắc điều khiển

Đèn báo và công tắc điều khiển Ø30 mm có tính dẫn điện tốt, hiệu suất vượt trội và độ bền cao.

Khối tiếp xúc và khối LED cho công tắc điều khiển 16 mm. Khối tiếp xúc và khối đèn LED cho công tắc điều khiển Ø16 mm series SA16 có hiệu suất tối ưu, tính dẫn điện cao và độ bền lớn.

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN