CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin quý khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thiết bị công nghiệp 24h không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website của chúng tôi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Thiết bị công nghiệp 24h thu thập bao gồm:

Tên, Email, số điện thoại và nội dung cần hỗ trợ của quý khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Thiết bị công nghiệp 24h sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Thiết bị công nghiệp 24h chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về sale1@vtntech.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Địa chỉ: Số 424 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

VPGD: Số 16 ngõ 1 đường Tản Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thiết bị công nghiệp 24h không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email hỗ trợ thông tin sản phẩm, dịch vụ.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Thiết bị công nghiệp 24h chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Với Thiết bị công nghiệp 24h việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác, cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Thiết bị công nghiệp 24h hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số hotline 0969 734 621 hoặc  sale1@vtntech.vn

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Thiết bị công nghiệp VTN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin quý khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thiết bị công nghiệp 24h không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website của chúng tôi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Thiết bị công nghiệp 24h thu thập bao gồm:

Tên, Email, số điện thoại và nội dung cần hỗ trợ của quý khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Thiết bị công nghiệp 24h sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Thiết bị công nghiệp 24h chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về sale1@vtntech.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Địa chỉ: Số 424 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

VPGD: Số 16 ngõ 1 đường Tản Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thiết bị công nghiệp 24h không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email hỗ trợ thông tin sản phẩm, dịch vụ.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Thiết bị công nghiệp 24h chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Với Thiết bị công nghiệp 24h việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác, cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Thiết bị công nghiệp 24h hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số hotline 0969 734 621 hoặc  sale1@vtntech.vn

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Thiết bị công nghiệp VTN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin quý khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thiết bị công nghiệp 24h không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website của chúng tôi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Thiết bị công nghiệp 24h thu thập bao gồm:

Tên, Email, số điện thoại và nội dung cần hỗ trợ của quý khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Thiết bị công nghiệp 24h sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Thiết bị công nghiệp 24h chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về sale1@vtntech.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN

Địa chỉ: Số 424 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

VPGD: Số 16 ngõ 1 đường Tản Đà, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thiết bị công nghiệp 24h không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email hỗ trợ thông tin sản phẩm, dịch vụ.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Thiết bị công nghiệp 24h chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Với Thiết bị công nghiệp 24h việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác, cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Thiết bị công nghiệp 24h hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số hotline 0969 734 621 hoặc  sale1@vtntech.vn

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN