CCS 646TUEM6-7003

CCS custom control sensors là nhà sản xuất thiết bị công tắc áp suất được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu và khí gas, ngành hàng không và ngành vũ trụ.

Description

Thông số chi tiết :

Ajustable Temperature Switch CCS 646TUEM6-7003

External Probe Pressure:

  • System Pressure: 1250 PSIG (86 Bar)
  • Proof Pressure: 1500 PSIG (103 Bar)

Dải cài đặt nhiệt độ:

  • Increasing Temperature: 193 đến 274 độ C (380-525 độ F)
  • Decreasing Temperature: 179 đến 271 độ C (355-520 độ F)
  • Approximate Dead Band: at bottom 14 độ C (25 độ F), at top 3 độ C (5 độ F)
  • Maximum Probe Temperature: 316 độ C (600 độ F)

Mã tùy chọn “M“: DPDT Electrical 250VAC – 5A

Mã tùy chọn “7003” thể hiện  25’ Capillary

Ngoài ra còn có mã tùy chọn khác

  1.  7001: 10’ Capillary
  2. 7002: 15’ Capillary
  3. 7008: Gold Contacts
  4. 7076: 18 inch Teflon Free Leads Standard 5’ Capillary (Low Temp Wire)

Bản vẽ dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn trực quan:

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN