Trong hơn 100 năm, ABB và các công ty tiền thân của ABB đã đặt ra những bước tiến mới cho công nghệ để thu hoạch năng lượng, tăng năng suất, bảo vệ môi trường, tăng lợi nhuận và nhiều hơn nữa. Các công nghệ năng lượng và tự động hoá hiện đại của chúng tôi bắt nguồn từ nỗ lực của hàng chục công ty hàng đầu và hàng ngàn cá nhân tài năng trên toàn thế giới.

Mặc dù một số thương hiệu đã thay đổi nhưng tinh thần đổi mới từ những công ty hàng đầu và nhân viên của họ vẫn là cốt lõi của ABB. Để chào mừng di sản này, chúng tôi đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về một số công ty đã đóng góp vào việc định hình ABB – và một hướng dẫn nhanh về các công nghệ mà họ tiếp tục ảnh hưởng đến ngày nay.